Taekwondo lapset

| Taekwondo lapset |
Taekwondo, leikki, lapset, perhe. Näitä asioita ei useinkaan liitetä toisiinsa, vaikka aivan hyvin voisi. Taekwondourheilijoiden perhe- ja lapsiryhmissä lapsesi oppii monipuolisesti perusliikunnallisia taitoja, sosiaalista ryhmässä toimimista sekä viettää mukavan tunnin touhuten yhdessä vanhemman kanssa. Lajin perusteita sivutaan ja vanhemmat oppivat myös hieman potku- ja lyöntitekniikoiden perusteita, mutta täysipainoisesta taekwondoharjoituksesta ei näissä ryhmissä ole kyse, vaan harjoitukset koostuvat kuhunkin ikäryhmään suunnitellusta leikkeihin ja peleihin pohjautuvasta sisällöstä. Pienten lasten taekwondoryhmät eivät edellytä aikaisempaa kokemusta vanhemmalta, joten ne sopivat hyvin ensimmäiseksi tutustumiseksi perheliikuntaan yhdessä lapsen kanssa. Tunnit on suunniteltu niin, että jokaiselle kunto- ja taitotasolle löytyy sopivia haasteita.

Vauvataekwondo

Vauvataekwondossa, jossa lapsi ei vielä itse liiku – ainakaan pystyasennossa – harjoitus on suunnattu enemmän vanhemmalle ja lapsen roolina on saada toiminnallista läheisyyttä vanhemman kanssa ja toimia lisäpainona vanhemman harjoitteissa. Harjoituksissa painotetaan keskivartaloa ja raskauden jälkeistä kuntoutusta, mutta samat harjoitteet vahvistavat myös isien tukilihaksia, vaikkeivat raskauden rasituksia olekaan kärsineet. Vauvataekwondoon ovat siis tervetulleita niin äidit kuin isätkin vielä kävelemään oppimattomine lapsineen. Raja on tietysti viitteellinen, eikä tietenkään haittaa, jos vauva kesken kurssin oppiikin kävelemään. 0-1-vuotiaiden ikähaarukkaa ei pidä tulkita tiukasti.

Taaperotaekwondo

Taaperotaekwondossa lapsi pysyy jo pystyasennossa ja liikkuu itsenäisesti, muttei vielä juokse. Tälläkin ikätasolla vanhemmille on luvassa liikuntaa, mutta nyt sinne tänne karkailevat lapsetkin ovat lisäpainoa suuremmassa roolissa ja heille on aivan omia, lapsen motorisia ja kognitiivisia taitoja kehittäviä harjoitteita. Suuntaa-antavana ikähaarukkana on 1-2 vuotta, mutta tässäkin tapauskohtainen harkinta on tärkeämpää kuin lapsen ikään tuijottaminen.

Naperotaekwondo

Naperotaekwondo on jo taitavasti liikkuvan ja juoksentelevan naperon ja vanhemman yhteinen liikuntahetki. Tunnilla sekä lapsi, että aikuinen pääsevät nauttimaan liikunnan ja taekwondon riemusta. Lapsen kanssa opetellaan kehitysvaiheelle tärkeitä taitoja, kuten liikkumista erilaisilla tavoilla, tasapainoilua, yksinkertaisia kehonhallintaliikkeitä sekä juoksuja ja reaktioharjoitteita. Erilaiset temppu- ja taitoradat ovat mukana jokaisessa harjoituksessa. Lapset pääsevät myös kokeilemaan yksinkertaisia taekwondotekniikoita! Aikuisille naperotaekwondo tarjoaa tutustumista lajin tekniikoihin kuten potkuihin ja lyönteihin sekä monipuolista lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua.

Muksutaekwondo

Muksutaekwondossa lapset harjoittelevat monipuolisesti kehonhallintaa ja kehityskaudelle ominaisia liikuntataitoja. Lapset ja vanhemmat tekevät ison osan harjoituksista yhdessä ja molemmille löytyy varmasti sopivia haasteita. Taekwondon lajitekniikoihin tutustutaan helppojen lyönti- ja potkutekniikoiden kautta ja ne ovatkin erinomaisia koordinaatio- ja kehonhallintaharjoituksia sekä lapselle että vanhemmalle. Muksutaekwondo sopii hyvin myös tutustumiskurssiksi, jonka jälkeen lapsi, vanhempi tai molemmat voivat aloittaa itsenäisen harjoittelun oman ikäryhmänsä harjoituksissa.

Taekwondo lapset

Neljävuotiaana lapsen on myös mahdollista aloittaa harjoitteleminen ilman vanhemman mukana oloa muiden samanikäisten lasten kanssa. Ohjeellisena ikähaarukkana ensimmäiseen itsenäiseen ryhmään on 4-6 vuotta, mutta jälleen kerran yksilöllinen kehitysvaihe ratkaisee paljon. Pienten lasten ryhmissä yleisliikunnalliset taidot ja ryhmätaidot ovat opetuksen keskiössä. Taekwondotekniikat muodostavat osan harjoituskokonaisuudesta, jossa lasten motorista kasvua pyritään tukemaan ja kehittämään mahdollisimman monipuolisesti. Esimerkiksi potkutekniikat pakottavat lapset hahmottamaan kehonsa asentoa ja kehittävät kehonhallintaa ja tasapainoa monipuolisesti. Hyppy- ja nopeusharjoitteet taas valmistavat lihaksistoa nopeisiin suoritteisiin. Myös liikkuvuusharjoittelu aloitetaan jo pienestä pitäen. Kaikki harjoitukset sisältävät liikunnallisia leikkejä ja pelejä, joilla kehitetään liikunnallisten taitojen lisäksi sosiaalisia taitoja ja toisten huomioon ottamista. Jokaisessa harjoitteessa painotetaan myös taitoa keskittyä yksittäiseen suoritukseen.

Missä taekwondoa voi harrastaa?

Lapsiryhmiä on nykyään jo monessa taekwondoseurassa- Eniten harjoituksista saa irti silloin, kun lapsiryhmille on varattu oma rauhallinen tila, jossa on pehmeä taekwondoalusta, hyvät harjoitusvälineet ja paljon tilaa juosta ja touhuta. Tällainen taekwondosali löytyy Helsingin Konalasta Taekwondourheilijoiden 700 neliömetrin tiloista, joista pehmustettua harjoitusaluetta on yli 500 neliötä.

Taekwondo lapset

Lapsiryhmien jälkeen, lapsen kasvettua noin kouluikäiseksi, on luontevaa jatkaa harrastusta isompien lasten harrastusryhmissä ja kilpaurheiluinnostuksen herätessä kilparyhmissä.

Taekwondo lapset [vauva, taapero, napero, muksu, perhe] Helsinki